Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Концепция / Правилници ...

Дарителски кампании...

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

„Родителски съвет” към СНЦ „...

Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

„Родителски съвет” към СНЦ „Яхт клуб Кап.Г.Георгиев- Порт Варна”Протокол от събрание на 28.10.2018г.

Правила за работата на специализираната комисия „Родителски съвет” 


 
Реклама