Новини

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...

Решение относно Общо Събра...

Покана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Общо събрание 2015 г.


porta_dnes.jpg

Уважаеми Клубни Членове,

На 10.05.2015г. в 10:00 часа в сградата на яхт клуба, ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:

1.    Отчетен доклад на УС за 2014 година;
2.    Доклад на контролния съвет;
3.    Отчет на бюджета на Сдружението за 2014 година;
4.    Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период;
5.    Приемане на бюджет на сдружението за 2015 година;
6.    Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове;
7.    Други;
Всеки желаещ може да се запознае с документите отчет на бюджета на Сдружението за 2014 година, доклад на контролния съвет, бюджет на сдружението за 2015 година, които ще бъдат предоставени на разположение в клуба от 10.04.2015 година.


03.04.2015г. 12:12ч.
 
Реклама