Новини

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Обява за състезание Междун...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана за регата


0_portvn_Q.jpg

ПОКАНА ЗА СЪСТЕЗАНИЕ

РЕГАТА ВАРНА – 2010

НА КЛАСОВЕ 420 и ОПТИМИСТ

12-15. 08 .2010г., гр. Варна

 1.       Проява
 Регата Варна -2010г. ще се проведе в акваторията на Варненски залив от 12 до 15 август 2010г.

 2.       Организатор
Проявата се организира от Яхт клуб „Капитан Георги Георгиев-Порт Варна"

 3.       Правила
3.1               Регата Варна - 2010г. ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2009-2012, RRS, правилата на съответните класове, наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени  в състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.
3.2               Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки

4.       Категория за рекламиране
Проявата е определена за категория С в съответствие с Кодекса на ISAF за рекламиране. Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на Организатора на проявата.

5.       Заявки и срок за заявяване
5.1               Лодка може да бъде заявена като извърши регистрация пред организатора на проявата.
5.2               Право на участие имат състезатели отговарящи на т.5 от Наредбата на БФВ за провеждане на Национални първенства и регатите по ветроходство.
5.3               Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от 10.00 до 18.00 часа на 12.08 и от 08.30 до 10.30 часа на 13.08.2010г. Заявките трябва да се подадат не по късно от 10.30 часа на 13.08.2010г.

6.       Класове
Клас: 420
Клас: Оптимист

7.       Състезателен полигон и състезателно разтояние
7.1               Състезателния полигон ще бъде в акваторията на Варненския залив.
7.2               Състезателното разтояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

8.       Програма
Програмата на проявата ще бъде както следва:
Четвъртък: 12.08.10г.
12:00 до 18:00 часа                             Пристигане, обмер и заявяване

Петък: 13.08.10г.
10:30                                                   Краен срок за обмер и приемане на заявките
11:00                                                   Техническа конференция
13:00*                                                 Гонки

Събота: 14.08.10г.
11:00*                                                 Гонки

Неделя: 15.08.10г.                             
11:00*                                                 Гонки
17:30                                                   Награждаване на победителите и закриване  

*Предупредителен сигнал на първа гонка за деня.
Никaкъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 15:00 в последния състезателен ден.

9.       Класиране
Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно: Състезателните правила по ветроходство 2009-2012(RRS).

10.   Състезателни инструкции:
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офиса на регатата от 12:00 часа  на 12.08.10г.

11.   Алтернативни наказания
Ще се прилага правило RRS 44.1и RRS 44.2. Лодка, която е изпълнила наказание по RRS 31, RRS 44.1,  RRS 44.2 или се е оттеглила трябва да попълни съответен формуляр в офиса на регатата преди края на протестното време.

12.   Награди:
Ще бъдат връчени награди на всички лодки, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявата.

13.   Социални прояви:
Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения.

14.   Застраховка:
Всички състезатели трябва да имат застраховка  ‘злополука’ с валидност за времето на състезанието.

15.   Отхвърляне на отговорност:
15.1            Всички учасници се състезават на свой риск и отговорност (виж RRS 4)
15.2            Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател или друго участващо лице, настъпили на брега или в морето преди, по време на участие или след проявата.

16.   Телевизия и медии:
С подаване на заявката за участие в Международната регата Варна – 2009 на класове 420 и Оптимист, всички състезатели автоматично предоставят безвъзмезно на организатора на проявата правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякъкъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.


                                                           Яхт Клуб: ”Капитан Г. Георгиев - Порт Варна"
                                                           Площад Славейков 1, 9000 Варна
                                                           Пристанище Варна
                                                           Тел:/052/692 435
                                                           Факс:/052/ 692 437
                                                           E-mail: portvarna@bulsaf.bg


27.07.2010г. 13:41ч.
 
Реклама