Новини

Международната регата Порт...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Борислав Николов шести на ...

Борислав Николов завърши г...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Обява за състезание Междун...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Регата "Peugeot Port Varna`2011" - покана за състезание


 

5380_1185524918831_1249520906_30502671_1562174_n.jpg

Регата

“PEUGEOT ПОРТ ВАРНА 2011”

ПОКАНА за СЪСТЕЗАНИЕ

1. ПРОЯВА

Регата “PEUGEOT ПОРТ ВАРНА 2011“ ще се проведе в акваторията на Варненският залив от 21 до 24 юли 2011 година.

2. ОРГАНИЗАТОР

Организатор на проявата е Яхт-клуб “Кап. Г. Георгиев – Порт Варна” и Българска федерация по ветроходство.

Основен спонсор на регатата е PEUGEOT- Варна представител на официалният вносител за България на марката PEUGEOT фирма „София Франс Ауто“АД .

3. КЛАСОВЕ

3.1 Регатата ще се проведе в следните класове:

Клас „А” – Национален клас „Конрад 25R

Клас „В” – Национален клас „MELGES 24”

Клас „С” – Килови яхти „IRC

Клас „D” – Рали – свободен клас

3.2 Класовете ще се обособяват при участие на три и повече яхти.

3.3 При заявяване на достатъчен брой лодки в клас „IRC”, яхтите могат да бъдат разделени на две или повече девизии според техните TCC, Hull factor и DLR. Разпределението на яхтите в отделните девизии е единствено по преценка на Регатната комисия и не може да бъде основание за обезщетение.

3.4 Проведените гонки за класовете А и В ще бъдат валидни за Държавно първенство на класове ‘’Конрад 25R”и ‘’MELGES 24”.

4. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

При регистрацията всяка яхта трябва да представи:

Индивидуална заявка (формуляра се получава в Регатния офис).

Валиден документ на яхтата.

Валиден документ за правоспособност на шкипера.

Валидно мерително свидетелство за 2011г. за “Конрад 25R

За клас C – валиден за 2011г. IRC сертификат.

Документ за застраховка ‘’злопулука’’на екипажа .

Документ за застраховка за вреди причинени на трети лица за класове А,B,C.

5. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Заявки ще се приемат от 12.00ч. до 18.00ч. на 21 юли и от 08.30 до 10.00 часа на 22 юли 2011г. в Регатния офис.За клас D заявки ще се приемат и от 08.30ч. до 10.00ч. на 23 юли.

6. ПРАВИЛА

Регатата ще се проведе в съответствие с:

Състезателните правила по ветроходство (RRS 2009-2012) на ISAF:

Международните правила за предпазване от сблъскване на море;

Изискванията на ИАМА на Р.България за снабдяване и оборудване на плавателните съдове;

Поканата за състезание;

Правила на IRC 2011г.;

Специални разпоредби на ISAF за морски състезания – категория 4;

Състезателни инструкции.

7.РЕКЛАМИРАНЕ

Реклама се разрешава съгласно Кодекса за рекламиране на ISAF, Разпоредба 20 – категория ”С”. Всички яхти са длъжни да поставят рекламни материали по искане на Организатора на регатата.

8.ПРОГРАМА

22юли, петък

10.15ч. Шкиперска конференция за класове A,B и C

12.00ч. Първи възможен предупредителен сигнал.

23юли, събота

10.00ч. Шкиперска конференция за клас D.

11.00ч. Първи възможен предупредителен сигнал за клас D.

12.00ч. Първи възможен предупредителен сигнал за класове A,B и C.

24юли, неделя

10.00ч. Първи възможен предупредителен сигнал за клас D.

10.00ч. Първи възможен предупредителен сигнал за класове A,B и C.

18.00ч. Награждаване. Церемония по закриването.

9.КЛАСИРАНЕ

За яхти класове А,В и D - класирането ще се извърши по действително време по минимална точкова система съгласно Правилата 2009-2012 (RRS), Приложение А.4. За яхти клас «C» класирането ще се извърши по коригирано време (действителното време умножено по TCC за всяка лодка ).

10.НАГРАДИ

На първите три яхти в крайното класиране във всеки клас ще бъдат връчени купи.

Награди няма да се връчват на яхти, непредставени на церемонията по награждаването и закриването на регатата.

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1 Всички състезатели участват в Регатата изцяло на свой риск и отговорност. За непълнолетните състезатели отговорност носи шкиперът на яхтата.

11.2 Организаторите и което и да е лице, участващо в организацията и провеждането на Регатата няма да носи каквато и да е отговорност за загуби, щети, наранявания и/или смърт, които могат да възникнат и да се случат на лице или имущество, независимо на вода или суша, по време и/или като следствие от участие в Регатата.

11.3 Състезателите се задължават да спазват Правилата ISAF RRS 2009-2012, настоящето Известие за регата и Състезателните инструкции. Състезателите ще носят пълна и единствена отговорност за мореходните качества, ветрилното стъкмяване (рангоут, такелаж и ветрила), аварийно-спасителното оборудване на яхтите, както и за подготовката и способностите на екипажите. Шкиперите ще носят пълна отговорност за поведението и облеклото на своите екипажи, представители или гости.

12.СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

Състезателни инструкции ще се получават при регистриране.

13.КОМУНИКАЦИЯ

Всички яхти трябва да са оборудвани с УКВ станции. По време на регатата постоянна връзка ще се подържа на канал 73. Наличието на мобилни телефони на борда на всяка яхта е препоръчително.

14.ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ

Медиен партньор „БЪЛГАРСКА МОРСКА МЕДИЙНА ГРУПА” ООД.

Организаторът си запазва телевизионните и медийни права върху всички материали продуцирани по време и/или свързани с провеждането на Регатата.

15.ИНФОРМАЦИЯ

По време на проявата официалната информация ще бъде показвана на табло пред регатния офис и на сайтовете www.yachtclubportvarna.com, www.nautica.bg

Информация и справки ще се дават от :

Лица за контакти :

Антон Карагьозов тел.+359 888 445 462

Димитър Илиев тел. +359 888 558 955

Главен съдия: Андрей Стафунски тел. +359 887 958 764

Тел.: +359 52 69 24 35

e-mail: portvarna@bulsaf.bg

www.yachtclubportvarna.com

www.nautica.bg


10.06.2011г. 10:37ч.
 
Реклама