Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Борислав Николов шести на ...

Борислав Николов завърши г...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Обява за състезание Междун...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана за свикване на годишно отчетно-изборно събрание на "Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев - Порт Варна"


Покана

за свикване на годишно отчетно-изборно събрание на "Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев - Порт Варна"

Управителният съвет на Яхт клуб“Кап. Г. Георгиев – Порт Варна” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 24.09.2022 година в 10:00ч. в гр. Варна, в Бар Фар – Морска гара в сградата на “Яхт клуб” ет. 2 при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за дейността на клуба през 2021 година.

Докладва: Председателят на клуба

2. Годишен финансов отчет за 2021 година

Докладва: Председателят на КС

3. Приемане на бюджет на Сдруоението за 2022 година.

Докладва: Председателят на клуба

4. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.

Докладва: Председателят на клуба

5. Взимане на решение за продажба на ремарке.

Докладва: Председателят на клуба

6. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе същият ден в 11:00 часа, на същото място и при същият дневен ред. 

Председател:

/Иван Кирчев/


30.08.2022г. 08:23ч.
 
Реклама