Новини

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...

Решение относно Общо Събра...

Покана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...


История

Когато „Петерсон”-ът беше мл...

Клубни членове носители на "...

Преходът на "Булкон Стар" от...

ДОМЪТ НА ПЕНКО ЖЕКОВ...

Началото...

Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Концепция / Правилници ...

Дарителски кампании...

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

„Родителски съвет” към СНЦ „...

Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018

Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана за свикване на годишно отчетно-изборно събрание на "Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев - Порт Варна"


Покана

за свикване на годишно отчетно-изборно събрание на "Яхт Клуб Кап. Г. Георгиев - Порт Варна"

Управителният съвет на Яхт клуб“Кап. Г. Георгиев – Порт Варна” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 24.09.2022 година в 10:00ч. в гр. Варна, в Бар Фар – Морска гара в сградата на “Яхт клуб” ет. 2 при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за дейността на клуба през 2021 година.

Докладва: Председателят на клуба

2. Годишен финансов отчет за 2021 година

Докладва: Председателят на КС

3. Приемане на бюджет на Сдруоението за 2022 година.

Докладва: Председателят на клуба

4. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.

Докладва: Председателят на клуба

5. Взимане на решение за продажба на ремарке.

Докладва: Председателят на клуба

6. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе същият ден в 11:00 часа, на същото място и при същият дневен ред. 

Председател:

/Иван Кирчев/


30.08.2022г. 08:23ч.
 
Реклама