Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...

Решение относно Общо Събра...

Покана Общо събрание на С...


История

Когато „Петерсон”-ът беше мл...

Клубни членове носители на "...

Преходът на "Булкон Стар" от...

ДОМЪТ НА ПЕНКО ЖЕКОВ...

Началото...

Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Концепция / Правилници ...

Дарителски кампании...

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

„Родителски съвет” към СНЦ „...

Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018

Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ


П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ

„КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА“

Управителния съвет на Яхт клуб „Кап. Г.Георгиев - Порт Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно общо събрание на 19.03.2023 година в 10.00 ч. в гр. Варна, в сградата на „Яхт клуб“ ет.2 при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за дейността клуба през 2022 година.
Докл.: Председателя на клуба
2. Годишен финансов отчет за 2022 година.
Докл.: Председателя на КС
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2023 година.
Докл.: Председателя на клуба
4. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.
Докл.:Председателя на комисията по предложенията и избора
5. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе същият ден в 11.00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

При въпроси и коментари, същите може да ги изпращате на клубната поща – yachtportvarna@gmail.com31.01.2023г. 10:06ч.
 
Реклама